เที่ยวกันนะ

น่าเที่ยวไหม
 

การท่องเที่ยว/ประเพณี/เทศกาลของจังหวัดอุทัยธานี

1. งานประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ณ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ตรงตามตำนานพุทธประวัติมากที่สุด ด้วยยอดเขาสะแกกรัง ของวัดสังกัสรัตนคีรี เปรียบได้กับประตูเมืองกัสนครที่เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์เข้าด้วยกัน พระสงฆ์จะมารับบาตร โดยสมมติมณฑปบนยอดเขาเป็นสิริมหามายากุฎาคารที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดพุทธมารดาแล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ ลงบันไดแก้วสู่สังกัสนคร พระสงฆ์ลงจากบันไดนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. งานพระชนกจักรี จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดีรัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่ 5 เมษายน 2522 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระวิสูตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปฐมบรมมหาชนก โดยทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือประชาชน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย
3. เรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี วิถีชีวิตชาวแพที่เรียบง่ายริมแม่น้ำสะแกกรัง สายน้ำที่เปรียบเสมือนจุดกำเนิดเมืองที่หล่อเลี้ยงผู้คนมายาวนาน เป็นตลาดการค้า และชุมชนที่สำคัญมาแต่โบราณกาล ในปัจจุบันวิถีชีวิตดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ไม่รู้คลาย เรือนแพได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำในการปลุกเตย และเลี้ยงปลาแรดกระชัง ที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัด
4. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็กที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีสิ่งก่อสร้าง เช่น วิหารแก้ว มณฑปแก้ว ประสาททองคำ ที่ตกแต่งลวดลายแบบวิจิตรบรรจง และเป็นที่ประดิษฐานศพของเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) อีกทั้งมีจุดพักผ่อนชมวิวริมแม่น้ำสะแกกรัง คือ วังมัจฉา ที่มีปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนนับล้านตัว
5. วัดอุโปสถาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ภายในวัดมีอาคารสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่หลายหลัง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และมีสิ่งของพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ในปี พ.ศ. 2449 เช่น ฝาบาตรประดับมุก ฝีมือช่างสิบหมู่
6. ตลาดนัดโค กระบือ อำเภอทัพทัน เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประชาชนจากทุกสารทิศจำนำโค กระบือมาซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน ในนัดหนึ่งมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท
7. ภาพเขียนสีเขาปลาร้า อำเภอลานสัก มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมของผู้คนในยุคนั้น เป็นภาพเขียนรูปคน และสัตว์เลี้ยง สภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์
8. ถ้ำเขาฆ้องชัย อำเภอลานสัก เป็นเทือกเขาหินปูนที่สวยงาม ในถ้ำพบเครื่องมือหิน และภาชนะดินเผาของมนุษย์สมัยโบราณ ในช่วงใกล้ค่ำจะเห็นภาพของฝูงค้างคาวที่ออกหากินจำนวนมาก และกำลังได้รับความนิยมจากนักไต่เขาที่ท้าทายความสูง
9. ถ้ำหุบป่าตาด อำเภอลานสัก เป็นหุบเขาที่ต้องเดินลอดถ้ำเข้าไป จะพบต้นตาดที่เป็นต้นไม้ดึกดำบรรพ์ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ
10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าที่ประกอบด้วยป่าไม้ทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ควายป่า นกยูง เสือดาว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ บริเวณสำนักงานเขตฯ มีศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร วีรบุรุษแห่งพงไพร และเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
11. ธรรมสถานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ เป็นสถานปฏิบัติธรรมทรงไทยที่สวยงามและร่มรื่น กลมกลืนกับธรรมชาติเหมาะกับการปฏิบัติธรรม
12. ถ้ำพุหวาย อำเภอบ้านไร่ เป็นถ้ำหินปูน ภายในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงานมีเกร็ดแวววาวตระการตา
13. น้ำตกไซเบอร์ อำเภอห้วยคต เป็นน้ำตกที่มีระดับหลายชั้น ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ บริเวณน้ำตกโดยรอบจะเป็นป่าไม้มีต้นหวาย และต้นไม้เบญจพรรณ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยว+เทคโนฯความเห็น (0)