คำพูดของ พ.ญ.อารยา ทองผิว นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ที่ว่า "อย่าใส่ปุ๋ยผิดสูตร" หลังการประกาศผลรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award 2005 (ประกาศผลรางวัล) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ วนเวียนอยู่ในหัวของดิฉันตลอดช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา

อดไม่ได้ที่จะต้องนำมาบันทึกและขอความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

 

คำว่าอย่าใส่ปุ๋ยผิดสูตร ดิฉันว่าใช้ได้กับหลายกรณี ที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ไม่ว่าสำหรับแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรอื่น ดิฉันว่าหลายๆ ครั้ง เราใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับ setting ของเรามากกว่าของเขา เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจบริบทของเขา

ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานก็เช่นกัน เราจัดการศึกษาให้แก่ผู้ป่วย ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เรามีวิธีการอย่างไรในการเลือกปุ๋ย ถ้าเราเลือกปุ๋ยผิดสูตร ต้นไม้อาจไม่โต ซ้ำร้ายอาจเหี่ยวเฉาหรือพาลตายไปเลย

สมาชิกลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘