โครงการนวัตกรรมแห่งชาติ กับภาพดวงจันทร์

โครงการนวัตกรรมแห่งชาติ   กับภาพดวงจันทร์


          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.48   ผมไปประชุมที่อาคาร สวทช. เก่าถนนโยธี   จึงแวะไปเยี่ยมคุณศุภชัย  หล่อโลหการ  ผอ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   คุณศุภชัยกับผมชอบพอกันมากว่า 10 ปี   ผมชอบวิธีคิดแผลง ๆ ของคุณศุภชัย (แผลง ๆ ในที่นี้แปลว่า lateral thinking) พอมาเป็น ผอ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผมนึกในใจว่าคุณศุภชัยรุ่งแน่ ๆ    เพราะเป็นงานที่ตรงกับความถนัด   แล้วก็รุ่งจริง ๆ


          คุณศุภชัยเป็นนักทำหนังสือ   และรู้ว่าผมชอบหนังสือ   จึงให้หนังสือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมา 2 เล่ม   เล่มหนึ่งคือเล่มที่เอาหน้าปกมาให้ดู   ผมอ่านด้วยความชื่นชม   ว่าคุณปรีดา  ยังสุขสถาพร   ได้ศึกษาวิธีการจัดการนวัตกรรมในต่างประเทศและเสนอแนวทางของประเทศไทยไว้อย่างดียิ่ง

 

                                                       


          โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมในประเทศไทยในหน้า 73 ดังนี้   “แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่จะเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาทต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ   บริษัทเอกชน   มหาวิทยาลัย   สถาบันวิจัย   สถาบันการเงิน   และสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม)   ในแง่ของการสร้าง   การแพร่กระจายและใช้ความรู้   เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”


          นอกจากนั้นยังมีไอเดียดี ๆ ในหนังสือเล่มนี้มากมาย   น่าชื่นชม


          ดีเหมือนภาพดวงจันทร์
          คือเห็นภาพซีกเดียว
         
          เห็นเฉพาะภาพนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแข่งขัน   ไม่เห็นภาพนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง


          เรื่องนี้จะไปโทษสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือโทษคุณศุภชัยก็ไม่ได้   เพราะถ้ามัวไปสนใจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่ได้งบประมาณ   หรืออาจไม่ได้เกิดด้วยซ้ำ


          ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลประกาศนโยบาย dual track ด้านเศรษฐกิจ   แต่กลไกและกระบวนทัศน์ของการบริหารมีอยู่ track เดียว   คือสายเศรษฐกิจแข่งขัน


          มุมมองต่อนวัตกรรมในประเทศไทยจึงเป็นภาพดวงจันทร์ด้วยประการฉะนี้


                                                                             วิจารณ์  พานิช
                                                                                 20 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 2816, เขียน: 22 Aug 2005 @ 11:36 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)