inclusive-thai04

ความเข้าใจคือสิ่งที่ดีที่สุด

สรุปการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี

จากการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆและการศึกษาพิเศษแล้ว พบว่า การศึกษาและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน อย่างการเรียนการสอนที่โรงเรียนโสตศึกษาที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีการสอนให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินฝึกพูด โดยมีการติดเครื่องช่วยฟังไว้ด้านหลังของหูเพื่อช่วยให้เขาสามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากนั้นก็ให้ผู้ที่มีความบกพร่องฝึกพูดฝึกออกเสียงจากการสอนดังกล่าวช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงพูดได้แม้บางครั้งอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับคนปกติแต่ก็พอที่จะสื่อความหมายได้ นอกจากนี้ที่ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนนทบุรียังมีการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องในบางส่วนด้วยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการพัฒนาการของเด็ก และยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้ปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการร้องเพลง เป็นต้น การร้องเพลงหรือเสียงเพลงนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี

ภายหลังจากที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีโอกาสดูงานที่ศูนย์การศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทำให้พบว่า ที่ศูนย์การศึกษานี้ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความบกพร่องมากโยจัดให้มีห้องสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องต่างๆกันโดยแต่ละห้องก็จะมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับความบกพร่องของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้การเข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษานี้ก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่และเวลาของผู้ปกครองด้วยคือถ้าผู้ปกครองมีเวลามากพอเขาก็จะสามารถนำเด็กมาที่ศูนย์ได้มากขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยมีเวลาช่วงนั้นเด็กก็จะไม่ได้มาที่ศูนย์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางศูนย์ก็ได้จัดให้มีครูออกไปตรวจสอบดูว่าเด็กมีพัฒนาการก้าวหน้าไปขนาดไหน การพัฒนาของเด็กนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย ที่โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูลก็มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กในแต่ละระดับชั้นโดยให้เด็กอยู่ประจำที่โรงเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผู้ปกครองทำให้เด็กรู้จักและกล้าเข้าสังคมมากขึ้น มีการจัดการเรียนในแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกันไปโดยมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

 

น.ส. กรวิภา จันวัน

รหัส 4711101004

สาขาวิชาภาษาไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-thai04ความเห็น (0)