รายงานผลการศึกษาดูงาน

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

www.thaikids.org/brain/brain6.htm

www.thaisnews.com/prdnews/50_princess/32.htm

www.onec.go.th/publication/4115004/