รายงานการศึกษาดูงาน การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ


จากการดูงาน นนทบุรี-สุพรรณบุรี
นายวชิร ภุมมา
4711020012
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี

    -บริการโรงเรียนเรียนร่วม

    -สิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างการเรียนรู้

    -บริการเคลื่อนที่เตรียมความพร้อมทุกประเภททุกอายุสู่(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

    -เด็กที่อยู่ในศูนย์ต้องมีผู้ปกครองเข้ามาดูแล

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

   -ห้องฝึกพูด คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระจก เครื่องช่วยฟัง

   -จัดการเรียนการสอน 4 ระดับชั้น

   -นักเรียน 280 คน

   -เน้นให้นักเรียนฝึกฟัง พูด ให้ได้

   -การเรียนการสอนเหมือนคนปกติ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี

   -สวนฝึกประสาทสัมผัสภายนอกและกล้ามเนื้อมัดใหญ่(พื้นผิว เครื่องเล่นพื้นบ้าน)

   -ห้องศิลปศึกษาฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

   -ให้คำปรึกษาโรงเรียนเรียนรวม

   -เก็บตกเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

   -CBR (การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

   -ให้บริการความรู้ทางการศึกษา(รับตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ)

   -ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม

   -แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

   -กิจกรรม ดนตรี และศิลปะเพื่อการพัฒนา

   -กิจกรรมสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ(พมง. ,สาธารณสุข ,ศูนย์การศึกษา   พิเศษ ,โรงเรียนร่วม)

   -กิจกรรมกระตุ้นการผสมผสานการรับความรู้สึก

   -งานเยี่ยมบ้านเด็กพิการทุกประเภท พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว

   -การอบรมเทคนิคการสอนและการบูรนาการณ์

   -งานบำบัดฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้พิการเบื้องต้น

   -การฝึกอบรมผู้ปกครอง

   -จำนวนเด็กที่มารับบริการขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

   -รับเด็กด้านความบกพร่องทางปัญญาและออทิสติก

   -จำนวนเด็ก 444 คน

   -นักเรียนส่วนใหญ่อยู่หอพัก ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเอง

   -งานฝึกอาชีพ

   -ทัศนศึกษา เข้าค่าย กีฬาสี

   -ศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด

   -ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

   -ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2801เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2005 10:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2012 11:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

เด็กที่มารับบริการหากผู้ปกครองมีภารกิจในการประกอบอาชีพก็สามารถนำเด็กมาฝากเพื่อรับบริการ และมารับกลับในเวลาเสร็จสิ้นภารกิจ แต่ส่วนมากผู้ปกครองจะมารับความรู้และร่วมพัฒนาลูกหลานของตนเอง ครับ

และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี