ความเห็น 2204

รายงานการศึกษาดูงาน การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

เด็กที่มารับบริการหากผู้ปกครองมีภารกิจในการประกอบอาชีพก็สามารถนำเด็กมาฝากเพื่อรับบริการ และมารับกลับในเวลาเสร็จสิ้นภารกิจ แต่ส่วนมากผู้ปกครองจะมารับความรู้และร่วมพัฒนาลูกหลานของตนเอง ครับ

และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี