การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย

       (6 พ.ค. 49) ไปบรรยายในหลักสูตร “ธรรมาภิบาล” ที่จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ให้กับเจ้าหน้าที่กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและองค์กรอื่นๆ (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” แต่ได้ขอใช้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย” แทน โดยอาศัย Power Point ดังต่อไปนี้ประกอบการบรรยายและอภิปราย

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 

11 พ.ค. 49

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)