มีคนเข้ามาเยี่ยมในบล็อกของผม อยากได้ภาพของคุณกิ่งดาว ดารณี ผมลองไปค้นดูใน google ก็ได้ภาพมา 1 ภาพ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว จึงไปหาภาพดารานำทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กๆ หรือสมัยคุณย่ายังสาวมาให้ได้ดูกันครับ หวังว่าคงไม่ผิดวัตถุประสงค์ของบล็อกนะครับ

ตารานำฝ่ายชาย

   

  อินทรีแดง

มิตร ชัยบัญชา

 

  สมบัติ เมทะนี

 เกิด 27 มิ.ย.2480

 ไชยา สุริยันต์

 ไชยา สุริยันต์

  สรพงษ์ ชาตรี

สรพงษ์ ชาตรี

 

 อรัญญาและกรุง ศรีวิไล

 กรุง ศรีวิไล 2518

   
 

ยอดชาย เมฆสุวรรณ

ยอดชาย เมฆสุวรรณ

 ตารานำฝ่ายหญิง

 

 

กิ่งดาว ดารณี ถ่ายปี 2513

พิศมัย วิไลศักดิ์ และ
อรํญญา นามวงศ์ ถ่ายปี 2521

 

เพชรา เชาวราษฎร์

เพชรา เชาวราษฎร์และ
เยาวเรศ นิศากร

 

 วันดี ศรีตรัง

 วันดี ศรีตรัง

 อรัญญา นามวงศ์

อรัญญา นามวงศ์

 นัยนา ชีวานันท์

นัยนา-อรัญญา

 

 ไชยา-สุทิศา พัฒนุช

  สุทิศา พัฒนุช ปี 2513

 ภาวนา ชนะจิต 2513

 เกชา-ภาวนา ชนะจิต 2514

 

แหล่งที่มา : http://www.thaifilmdb.com/th/