ความเห็น 35095

ความทรงจำ : ภาพดาราไทย (พระเอก-นางเอก) ยุคคุณย่ายังสาว

ธฤษณัช สมประสงค์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
20 ผู้กำกับมือทองของไทย 1.วิจิตร คุณาวุฒิ (เมียหลวง-จตุพล ภูอภิรมย์+วงเดือน อินทราวุธ) 2.ม.จ.ชาตรี เฉลิม ยุคล (ทองพูนโคกโพราษฎร์เต็มขั้น-สรพงษ์ ชาตรี+วิยะดา อุมารินทร์) 3.ส. อาสนจินดา (แผ่นดินของเรา-สมบัติ เมทะนี+นัยนา ชีวานันทน์) 4.เปี๊ยก โปสเตอร์ (วัยอลวน-ไพโรจน์ สังวริบุตร+ลลนา สุลาวัลย์) 5.สักกะ จารุจินดา (ขุนศึก-สมบัติ เมทะนี+นัยนา ชีวานันทน์) 6.เชิด ทรงศรี (แผลเก่า-สรพงษ์ ชาตรี+นันทนา เงากระจ่าง) 7.รุจน์ รณภพ (บ้านทรายทอง-พอเจตน์ แก่นเพชร+จารุณี สุขสวัสดิ์) 8.สุรสีห์ ผาธรรม (ครูบ้านนอก- (ปิยะ ตระกูลราษฎร์+วาสนา สิทธิเวศ) 9.แจ๊สสยาม (รักพยาบาท-จตุพล ภูอภิรมย์+เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์+เพ็ญพักตร์ ศิริกุล) 10.ชนะ คราประยูร (แม้เลือกเกิดได้-เนาวรัตน์ ยุตะนันทน์+วิยะดา อุมารินทร์) 11.เพิ่มพล เชยอรุณ (ไผ่แดง-สรพงษ์ ชาตรี+ลลนา สุลาวัลย์) 12.ชาลี อินทรวิจิตร (ฝนตกแดดออก-สรพงษ์ ชาตรี+ลลนา สุลาวัลย์) 13.ยุทธนา มุกดาสนิท (เทพธิดาบาร์21-จันทรา ชัยนาม+ไกรลาศ เกรียงไกร) 14.พันคำ (พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (จตุพล ภูอภิรมย์+จารุณี สุขสวัสดิ์) 15.ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย (รักเอย (พิศาล อัครเศรณี+เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์) 16.คิด สุวรรณศร (ไอ้ค่อม-สรพงษ์ ชาตรี+จารุณี สุขสวัสดิ์) 17.ฉลอง ภักดีวิจิตร (ทองภาค2-สรพงษ์ ชาตรี+สมบัติ เมทะนี+กรุงศรีวิไล+เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์+ลลนา สุลาวัลย์) 18.พิศาล อัครเศรณี (ดวงตาสวรรค์-สรพงษ์ ชาตรี+เนาวรัตน์ ยุตะนันทน์+มนตรี เจนอักษร+ลลนา สุลาวัลย์) 19.คมน์ อรรคเดช (เพชรตัดหยก-สรพงษ์ ชาตรี+นันทิดา แก้วบัวสาย+ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง) 20.เริงศิริ ลิมอักษร (อีพริ้งคนเริงเมือง-พอเจตน์ แก่นเพชร+วิยะดา อุมารินทร์