ทำไมต้องวิจัย  GMS   สำคัญอย่างไร   ทำไมต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเรื่องราว องค์ความรู้ ของภูมิภาคนี้อย่างมาก   ทุนภูมิปัญญา  ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสิ่งน่าสนใจยิ่ง