วันที่ 12-23 พ.ค. นี้  มีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการอบรมและดูงานการศึกษา  ตามหลักสูตรโครงการพัฒนผู้นำ  ที่สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  เป็นกำหนดการที่วางไว้ตั้งแต่  เดือนมกราคม ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ทั้งๆ ที่ไม่อยากไปนักเพราะห่วงเรื่องงานที่จะต้องเร่งทำและผลักดันให้เกิดมรรคผล  จึงขอลาชาว Blog ชั่วคราว  แต่คงไปลปรร  กับท่าน JJ ที่ต่างประเทศว่า จะกลับขับเคลื่อนเรื่อง KM ของมข. ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร??  มีแนวคิดอยู่มากมาย  คงมีโอกาส F2F กับท่าน JJ ทุกวันแน่นอน  มองในแง่ดีคือ  ได้ ลปรร กับท่าน JJ มากขึ้น  อาจดีกว่า  B2B ??  ที่มข.กระมัง