การจัดระเบียบสังคม

คุณภาพชีวิตนักศึกษา กระแสโลกาภิวัตน์

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นี้  จังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นัดประชุมส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัย  โดยมีคณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา  มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เหมาะสม  เรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะต้องยอมรับว่า  ขณะนี้กลุ่มนักศึกษารวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายทางการตลาด และลัทธิบริโภคนิยม  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอำนาจซื้อสูง ถูกกระตุ้นทางสื่อต่างๆ ได้ง่าย ทำให้เกิดธุรกิจการประกอบการที่ไม่เหมาะสมและไม่พึงประสงค์ โดยรอบมหาวิทยาลัย  ทำให้มหาวิทยาลัยมีขอบเขตจำกับในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  และนับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้นจนเป็นที่หวั่นวิตกของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ปกครองด้วย  ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเร่งรัดเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มาตรการที่จะนำมาใช้ได้แก่  การควบคุมชุมชนร้านค้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการมั่วสุมของอบายมุข  การเข้มงวดการจัดระเบียบหอพักเอกชน และเปิดที่พักอาศัยที่ไม่เหมาะสม  การควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกที่เข้าสู่มหาวิทยาลัย และการให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติของนักศึกษา เป็นต้น  ผลจากการประชุมครั้งนี้น่าติดตามว่าจะส่งผลอย่างยั่งยืนหรือไม่??  หรือเป็นเพียงไฟไหม้ฟาง  ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองคงต้องระดมพลังความคิด  สติปัญญาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาและชาวมหาวิทยาลัยด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#ประชาสัมพันธ์#จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 27973, เขียน: 10 May 2006 @ 20:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)