ศศิธร
ศศิธร อัง ศรีอมรโยธิน

สื่อมัลติมีเดียกับการศึกษา


สื่อมัลติมีเดียกับการศึกษา

สื่อมัลติมิเดียกับการศึกษา

                มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยอาศัยสมอง ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเหนือสิ่งอื่นๆ ในโลกมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นทุกวัน องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นเช่น ข้อมูล ( data ) สารสนเทศ ( information   ) และความรู้ ( knowledge  ) ได้รับการบันทึกลงบนสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดต่อไปยังชนรุ่นหลังซึ่งอาจจะสูญเสียรายละเอียดไปบางส่วน มากบ้างน้อยบ้างตามชนิดข้อมูล ชนิดของสื่อ และวิธีใช้ในการจัดเก็บในอดีตมนุษย์ รู้จักบันทึกข้อมูลโดยการสลักลงบนหิน  ไม้  ดินเหนียว  กระดูกสัตว์   ต่อมาบันทึกลงบนผ้ากระดาษและสื่ออื่นๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่น แถบบันทึกเสียง สไลค์  วีดิทัศน์  และเครื่องคอมพิวเตอร์  เมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ได้รับการพัฒนามากขึ้นทำให้การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและแพร่หลายได้ง่ายยิ่งขึ้นสื่อหนึ่งๆ สามารถใช้ได้ในการเรียนรู้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทความสำคัญ  เป็นอย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดค้นหาความรู้  และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในยุคโลกาภิวัตน์นี้  เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  และการทำงานของคนเรา  ทำให้เกิดสังคมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีการคมนาคมในการทำงาน  การใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากบริบทของสำนักงานอัตโนมัติพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การธนาคาร และการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตและเว็บ  สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมสารสนเทศ สังคมสารสนเทศเป็นสังคมที่ทำให้เกิดการยอมรับกันว่าความรู้ในปัจจุบันมีมากมายเกินไปกว่าที่จะทำการถ่ายทอดหรือจดจำเนื้อหาสาระนั้นได้หมด  อีกทั้งวิทยาการและความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวันไม่ยุดนิ่ง  เนื้อหาที่จจำไว้วันนี้อาจล้าสมัยและไม่ได้ใช้ในวันหน้า การเรียนรู้ทักษะใหม่ในสังคมยุคสารสนเทศ  จึงเกี่ยวข้องกับทักษะการสืบค้นทักษะในการติดต่อสื่อสาร   และทักษะการจัดเก็บข้อมูลควบคู่ไปกับทักษะทางด้านภาษา  เพื่อใช้ในการศึกษาและการติดต่อสื่อสาร  ทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นปลูกฝังให้กับเยาวชน  เพื่อสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอื้อให้กับนักออกแบบมัลติมิเดียสามารถประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์  ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่  เสียง  วีดิทัศน์   กราฟิก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การนำสื่อเหล่านี้  มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เรารวมสื่อประเภทนี้ว่า มัลติมิเดีย (

Multimedia  ) 

หมายเลขบันทึก: 278963เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2009 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 08:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี