9 พฤษภาคม 2549(yah)

อบรม KUI

       วันนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าฟังอบรม โปรแกรม KUI โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช   ซึ่งท่านเป็น นายกสมาคม Thai Computational Linguistics Laboratory (TCL)

       ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ(TCL) ได้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบใหม่ขึ้นมา โดยตั้งใช้ชื่อว่า Knowledge Unifying Initiator หรือเรียกย่อๆ ว่า KUI หรือ "คุย" ในภาษาไทยหมายถึงการสนทนา ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการสร้างความรู้แบบใหม่ๆ

        KUI เป็นโปรแกรมทำงานบนเวบ คุณสมบัติเด่นๆเช่นการแปลศัพท์
การโหวตที่แสดงความคิดเห็นได้ 


    ภายในโปรแกรมคุยนี้ประกอบด้วยคอมโพเนนต์หลายส่วน ตัวอย่างเช่น

    1. ดิกชันนารีศัพทเทคนิค หรือประโยคทางการแพทย์ ประมวลกฏหมาย ฯลฯ

    2. มีการโต้แย้งถกเถียงได้คล้ายเว็บบอร์ด

    3. มีการ chat ยังผู้ที่ล็อกอินอยู่ในขณะนั้นได้

    4. นอกจากนี้ในแต่ละหัวข้อที่มีการออกความเห็นยังสามารถดูรายระเอียดของการสนทนาในหัวข้อนั้นได้ด้วย
     - ผู้สนใจสามารถลองใช้งานได้ที่ http://www.tcllab.org/kui

     แนวคิดที่ทำให้ KUI เกิดขึ้น

     - จะทำอย่างไรให้ความรู้มีการพัฒนาเหมือน opensource

     การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

     - ทำเป็นหมู่คณะดีที่สุด เพราะว่าการบันทึกต่างๆของเราคนเดียว ความรู้อาจมีการตกหล่นบ้างทำให้ความรู้นั้น ไม่ครบ 100%

     แนวคิดในการทำงาน ที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้

      1. ต้องมีสิ่งที่สนใจขึ้นมาก่อน (เริ่มต้นความคิด)

      2. มีการเสนอแนะ ถกเถียงปัญหา

      3. ประยุกต์ใช้

      4. ประชาพิจารณ์ (ตั้งกระทู้ให้มีการพิจารณ์)

     ในส่วนหน้าตาของ KUI

      - ตอนนี้มี 2 ภาษาคือเราสามารถ click เป็นไทย หรือ อังกฤษก็ได้ แต่ช่วงนี้หน้าที่เป็นไทยยังแปลไม่สมบูรณ์  KUI จะมีอยู่ 3 ส่วน

  •  Home
  •  KUI Lookup
  •  Documentation

      KUI ต่างจากโปรแกรมอื่นตรงไหน

   SourceForge.net

      - สำหรับความรู้และเอกสารต่างๆ

   Wiki.org

      - แก้ปัญหาการสืบค้นที่ค่อนข้างยาก   

      แนะนำ StarDict

      - http://stardict.sourceforge.net/

ข้อดี  1. สามารถเปิดได้แบบ online

        2. ใช้บน windows  หรือ linux ก็ได้

        3. มันจะ search  ไปตามที่เราสะกดไปเรื่อยๆ     

อ่านรายละเอียดในการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)