แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา

การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความจริงของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจ  ควรแก่การศึกษา  ในการศึกษาค้นคว้าจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นหรือไม่  การวิจัยเทคโนโลยีคือการศึกษาข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นปัญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พจนีย์ความเห็น (1)

บอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
กำลังจะทำวิจัยหัวข้ออะไรหรือครับ อย่าลืมเล่าสู่กันฟังบ้างเด้อ
Keep in Mind