พรุ่งนี้วันพุธที่ 10  พฤษภาคม  2549  สอบกราฟิกฯ เป็นวันสุดท้ายที่ห้องข้าพเจ้า เทคโนฯปี 3

จะสอบ เพราะอีกห้องสอบ web วันพฤหัส  ซึ่งห้องข้าพเจ้าซิ่งสอบเสร็จก่อน....

แต่ไม่รู้ว่าจะเก็งข้อสอบอย่างไรดี...

...แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับวิชานี้ คงไม่ได้ C หรอก เพราะอาจารย์ใจดี๊ดี...