พรุ่งนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของเทคโนฯ ปี 3  ห้องของข้าพเจ้า  อีกห้องสอบ web วันพฤหัส ไม่รู้ว่าจะเก็งข้อสอบอย่างไรดี... แต่ก็จะเก็บเอาของเก่าๆที่มีอยู่มาศึกษา และจดจำคำที่อาจารย์ได้พูดในห้อง...(เพราะนานๆจะพูดซักที)  เอาไว้ให้มากๆ

   แต่ก็คิดว่า...น่าจะผ่านโดยสวัสดิภาพ....