เรื่องของ "กบ"

ปัญหาของกลุ่มต่างๆที่ล้มไปเป็นจำนวนมากก็เพราะเรื่องเหล่านี้ บางกลุ่มผลิตดี แต่หาตลาดไม่เป็น บางกลุ่มมีตลาด แต่สินค้าไม่มีคุณภาพ ทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกัน กลุ่มจึงจะอยู่ได้

      ตามตารางการปฏิบัติงาน  วันนี้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เพื่อไปเก็บ (ภาพ) บรรยากาศการอบรมการเลี้ยงกบ  ซึ่งทางกลุ่มเกษตรบ้านร้องจัดขึ้น  แต่ก็ต้องยกเลิกกำหนดการกระทันหัน  เพราะ  ได้รับการแจ้งจาก อ.นวภัทร์  ประธานองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า (เถิน) ซึ่งตั้งใจว่าจะไปร่วมการอบรมพร้อมกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของบ้านเหล่าอีก 4-5 คน  ว่าทางกลุ่มเกษตรบ้านร้องขอเลื่อนการอมรมออกไปก่อน  เนื่องจาก  ติดปัญหาเรื่องวิทยากร  และ  งบประมาณที่ขออนุมัติไม่ทัน 

      ว่าด้วยเรื่องการอบรมเลี้ยงกบของกลุ่มบ้านร้องนี้เอง  เป็นที่มาของบันทึก "ฝัน (ใกล้) จะเป็นจริง" ของผู้วิจัยซึ่งได้เขียนบันทึกลงใน Blog ไปแล้ว  แต่จากการพูดคุย (อีกครั้ง) กับ อ.นวภัทร์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  ทำให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวความคิดไปจากเดิม  กล่าวคือ  ตอนแรกที่ได้พูดคุยกันไว้จะเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบ้านร้องกับกลุ่มบ้านเหล่า  แต่ต่อมาเมื่อได้มีการพูดคุยกันใหม่  ปรากฎว่ามีข้อสรุปใหม่เกิดขึ้น  คือ  ทางกลุ่มบ้านเหล่าจะลงทุนเลี้ยงกบที่บ้านเหล่าเอง  โดยจะอาศัยกลุ่มบ้านร้องในเรื่องความรู้ , วัตถุดิบ และการตลาด  ซึ่งทางกลุ่มบ้านร้องยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

      อ.นวภัทร์  ให้เหตุผลของการตัดสินใจลงทุนเลี้ยงกบว่า  จากการที่ตนเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านและเป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน (กลุ่มวันละบาท) ด้วย  ทำให้เห็นว่า  ในชุมชนยังมีความต้องการของชาวบ้านอีกมากในเรื่องการประกองอาชีพ  โดยเฉพาะฤดูที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตร  ชาวบ้านจะว่างงานกัน  หางานทำไม่ค่อยได้  ซึ่งทางกลุ่มต่างๆในชุมชนก็พยายามที่จะแก้ปัญหา  อย่างกลุ่มแม่บ้าน  ตอนนี้ก็ริเริ่มในการสร้างอาชีพหลายอย่าง  เช่น  โรงงานอิฐบล็อก  ซึ่งกำลังจะเปิดเป็นโรงงานที่ 2 ในเร็วๆ นี้  , กลุ่มขายกล้วยปิ้ง  แต่ขายได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น  เพราะ  ช่วงอื่นไม่ค่อยมีกล้วย  ถึงจะมีก็ลูกเล็ก  ลีบ  เมื่อนำมาปิ้งหรือมาแปรรูปก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควร  ทางกลุ่มจึงทำขายเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น  (ผู้วิจัยขอการันตีว่ากล้วยปิ้งของกลุ่มนี้อร่อยมากจริงๆค่ะ) ฯลฯ 

      การริเริ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายอย่าง  สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ  อาชีพที่ทางกลุ่มร่วมกันสร้างขึ้นมายังไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชน  ดังนั้น  ในฐานะประธานกลุ่มแม่บ้าน  อ.นวภัทร์  จึงมีความคิดที่จะขยายอาชีพอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้น  "การเลี้ยงกบ" ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทางกลุ่มมีความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งประจวบเหมาะกับการที่ได้ทราบว่าทางกลุ่มบ้านร้องมีการเลี้ยงกบขาย  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  เนื่องจาก  มีฐานความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกบอยู่แล้ว  รวมทั้งมีตลาดป้อนวัตถุดิบและรับซื้อกบที่สำคัญ  คือ  เครือเจริญโภคภัณฑ์  ทางกลุ่มบ้านเหล่าจึงได้พูดคุย (ในเบื้องต้น) เกี่ยวกับความร่วมมือในการเลี้ยงกบกับกลุ่มบ้านร้อง  ซึ่งทางกลุ่มบ้านร้องยินดีให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จากตรงนี้  อ.นวภัทร์  เห็นว่า  ลู่ทางอาชีพเลี้ยงกบน่าจะไปได้ดี  จึงรวบรวมผู้ที่สนใจเพื่อที่จะไปร่วมเรียนรุกับทางกลุ่มบ้านเหล่า

      สำหรับในส่วนของการบริหารจัดการ  อ.นวภัทร์  บอกว่า  ตอนนี้เท่าที่คุยกัน  ทางกลุ่มจะนำเงินที่ทางกลุ่มมีอยู่มาลงทุนซื้อวัตถุดิบในการเลี้ยงกบให้กับสมาชิกที่สนใจ  โดยซื้อผ่านกลุ่มบ้านร้อง  และจะขายผลผลิตผ่านกลุ่มบ้านร้องด้วย  ส่วนผลกำไรที่ได้จะแบ่ง 80% ให้กับสมาชิกที่เป็นผู้เลี้ยง  ส่วนอีก 20% จะหักเข้ากลุ่ม

      การสนทนาเรื่อง "การเลี้ยงกบ" เพียงเรื่องเดียว  ทำให้ผู้วิจัยเห็นความรู้ที่กลุ่มสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนหลายอย่าง  เช่น

      1.การรู้จักศักยภาพและความสามารถของตนเอง  กลุ่มบ้านเหล่าสะท้อนความรู้ตรงนี้ออกมาอย่างชัดเจน  โดยในการสนทนาตอนหนึ่งมีคำกล่าวที่ว่า "หากเราไม่อาศัยคนที่มีความรู้  กลุ่มที่ความรู้  มีประสบการณ์  หวังที่จะเลี้ยงเอง  จัดการเอง  รับรองว่าไปไม่รอด  เพราะ  เราไม่มีความรู้ที่เพียงพอ  ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยง  การดูแล  การตลาด  ปัญหาของกลุ่มต่างๆที่ล้มไปเป็นจำนวนมากก็เพราะเรื่องเหล่านี้  บางกลุ่มผลิตดี  แต่หาตลาดไม่เป็น  บางกลุ่มมีตลาด  แต่สินค้าไม่มีคุณภาพ  ทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกัน  กลุ่มจึงจะอยู่ได้"

      2.การแสวงหาพันธมิตรและพึ่งพาอาศัย  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เพราะ  คงจะไม่มีคน/กลุ่ม/องค์กรใดสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่พึ่งพาอาศัยใคร  ในวันนี้กลุ่มบ้านเหล่าพึ่งพาศัยกลุ่มบ้านร้อง  ในอนาคตข้างหน้าหากกลุ่มบ้านร้องมีความต้องการอะไร  กลุ่มบ้านเหล่าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

       เรื่องของ "กบ" (ภาคที่หนึ่ง) ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ  หากมีความเคลื่อนไหวจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ขอสนับสนุบครับ
  • ที่อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรีมีคนเลี้ยงจนประสบความสำเร็จ
  • ขอบคุณครับที่นำมาให้อ่าน