วิทยานิพนธ์

ความรู้เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ทำอย่างไรให้จบเร็ว

ความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์  ทำอย่างไร จึงจะผ่านหัวข้อ ผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และจบภายในเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ความเห็น (3)

บอย เมืองลพ
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
ถามกว้างเหลือเกิน  ถ้าจะตอบอย่างกว้างก็คงบอกว่าหัวข้อต้องมีความแปลกใหม่ในการสร้างองค์ความรู้  สามารถทดลองปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ (ที่สำคัญถูกใจแกรรมการ)  น่าจะบอกว่าเรียนอะไรจะได้วิเคราะห์ได้ตรงกว่านี้ .. นะครับ
บอย เมืองลพ
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
ถามกว้างเหลือเกิน  ถ้าจะตอบอย่างกว้างก็คงบอกว่าหัวข้อต้องมีความแปลกใหม่ในการสร้างองค์ความรู้  สามารถทดลองปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ (ที่สำคัญถูกใจแกรรมการ)  น่าจะบอกว่าเรียนอะไรจะได้วิเคราะห์ได้ตรงกว่านี้ .. นะครับ
อาจารย์วินิจ
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

1. ให้อ่านหัวเรื่องวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่เราต้องการศึกษา เพื่อสามารถสรุปกรอบทิศทางการทำวิจัยที่ผ่านมาเพื่อมากำหนดเป็นหัวข้อวิจัย

2. ในงานวิจัยได้อ่านวิธีการและเครื่องมือที่เขาใช้วัดตัวแปรว่าเขาวัดอย่างไรนิยามอย่างไร

3. หลังจากนั้นจึงให้ไปลงรายละเอียดศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ศึกษาลงไปว่าทีตัวแปรอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วค่อยสรุปมาเป็นกรอบความคิดการวิจัย