รู้จัก และได้เข้าร่วมกิจกรรมของ สคส (KMI) มาบ้าง แต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือสิ่งดีๆที่ สคส ได้สร้างขึ้นมา วันนี้โอกาสเหมาะเลยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนอยากรู้ และคงได้มีโอกาสนำเรื่องดีๆ หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ