การส่งผ่านข้อมูล โดย ระบบ Barcode

http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/barcode.jpg

ตอนที่ 2  การใช้งาน  เมนูหลัก/ Main Menu
ก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของ  เมนูหลัก /Main Menu  ค่ะ

http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/menu.jpg


“การย้ายเข้าครุภัณฑ์”
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.  เลือกเมนู “ย้ายเข้า”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการย้ายเข้า
2.  กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode
3.  จากนั้นกรอกข้อมูล “สถานที่จัดเก็บ” และ “ผู้รับผิดชอบ”
4.  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการย้ายเข้า
5.  จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “ ย้ายเข้า”  และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/in.jpg


“การย้ายออกครุภัณฑ์”
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.  เลือกเมนู “ย้ายออก”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการย้ายออก
2.  กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode
3.  จากนั้นกรอกข้อมูล “สถานที่จัดเก็บ” และ “ผู้รับผิดชอบ
4.  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการย้ายออก
5.  จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “ย้ายออก”  และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/out.jpg


………………………………………………จบ  ตอนที่ 2...................................
ตอนที่ 3  จะเล่าถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ของการโอนย้ายครุภัณฑ์ และการตรวจนับครุภัณฑ์  สวัสดีค่ะ