ประชุมทีม KM สพท.นนทบุรีเขต 1

เมื่อวานนี้(8 พ.ค.)ท่านรองฯสุพจน์ (CKO)ได้นัดประชุมทีมคุณอำนวย สพท.นบ.ข.1 เพื่อติดตามทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วตามมติที่ประชุมครั้งก่อน ทีมคุณอำนวยได้แจกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่อง KM ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายดำเนินการ และทีมวิทยากร ซึ่งดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

        ผมได้กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมคราวที่แล้วซึ่งมี ผอ.สพท.(ผอ.ประไพ)เป็นประธานได้มีการพิจารณาแผนดำเนินงานของ สพท.และมีข้อสรุปเป็นมติให้ทำกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมซึ่งค่อนข้างดูดีมากแล้ว และที่ประชุมให้ทางกลุ่มนโยบายและแผน(ฝ่ายเลขาฯ)ไปเขียนแผนปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานทุกเรื่อง ปฏิทินดำเนินการ และผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมมานำเสนอพิจารณากัน แต่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันบางประการ จึงยังไม่ได้เขียนแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพราะคงคิดว่าจะต้องรอแผนของโรงเรียน และ CoPsต่างๆใน สพท.ก่อนซึ่งถ้ารอจะทำให้ช้ามาก

         วันนี้จึงได้ทบทวนแผนดำเนินการดังกล่าวกันใหม่และสรุปว่าไม่ต้องรอแผนโรงเรียนและ CoP ต่างๆ ให้ทำแผนการกระตุ้นส่งเสริมตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งก่อนได้เลย(กิจกรรม ปฎิทิน ผู้รับผิดชอบ) และต้องเร่งดำเนินการ โดยฝ่ายเลขาฯร่างให้เสร็จ แล้วเวียนให้แต่ละคนลองอ่านก่อน และนำมาพิจารณาวันที่ 18 พ.ค. เวลา 09.00 น.จากนั้นให้เสนอท่านรองฯสุพจน์(ซึ่ง ผอ.มอบให้ดูแลเรื่องนี้แทน)แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินการทันที

        ที่ประชุมได้มีการพูดคุย ทบทวนความคิดเรื่อง KMกัน เพราะมีหลายคนคิดว่า KM คือการลงบล็อก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การมีกิจกรรมของ CoPsต่างๆอย่างต่อเนื่องต่างหากที่เป็นกระบวนการต้องดำเนินการ ที่จริงเรามีการทำกิจกรรมกันพอสมควรแต่ไม่มีใครสรุปความเคลื่อนไหวเผยแพร่  รวมทั้งควรมีภาพการดำเนินการลงบล็อกบ้าง ตอนนี้จึงดูเหมือนไม่ค่อยได้ทำ และเรายังติดกับระบบราชการอยู่มากทีเดียว

         ผมได้แนะนำให้กลุ่มต่างๆลองทำกิจกรรมสุนทรียสนทนา(dialougeXให้ต่อเนื่องซึ่งน่าจะมีพลังขึ้นและไม่ติดกับระบบราชการนัก และอยากให้ฝ่ายเลขาฯประสานกับน้องหญิงหารือเรื่องการเสริมแรงการทำบล็อกของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ(รางวัล) รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละ CoP ด้วยอาจารย์วิจารณ์ก็ติงเรื่องนี้มาที่บล็อกผมหลายครั้ง

         ขณะนี้โรงเรียนต่างๆทำ KM กันด้วยวิธีการต่างๆตามบริบทของตนแล้ว เช่นโรงเรียนในฝัน 2 โรงเรียน(นนทบุรีพิทยาคม และ บดินทรเดชาฯนนทบุรี) กลุ่มโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามก็จัดประชุมกันวันนี้ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ก็กำลังกำหนดวันประชุมเรื่องนี้กัน

         ก็อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนดำเนินการใช้กระบวนการ KM กันอย่างต่อเนื่อง ให้กระบวนการนี้ช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพอย่างแท้จริง และวันที่ 21 กรกฎาคม อาจมีโรงเรียนหรือพวกเราได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรม KM ที่ กพร.สคส.และสถาบันเพิ่มผลผลิตร่วมกันจัดบ้างนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.136.75.194
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KMอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และวันที่ 10 พ.ค.นี้ ชาวจิระศาสตร์วิทยา ก็จะได้มีโอกาสต้อนรับบรรดาพี่น้อง"นักจัดการความรู้"จาก ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ซึ่งจะให้เกียรติเดินทางมาที่อยุธยาหวังว่าคงจะได้เปิดเวที เปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับ  เสียดายในวันนั้นผมเองติดประชุมอนุกรรมการกฎหมายฯ ที่คุรุสภา แต่ไม่เป็นไรพวกเราชาวจิระศาสตร์ทุกคนพร้อมที่จะให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยความเต็มใจและตั้งใจเต็มร้อยครับ

naigod
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ไม่ทราบว่าโรงเรียนดังที่กล่าวมาในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนใดพอมีศักยภาพในการให้บริการเรื่องสถานที่จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์บ้างครับ..

คือ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรองรับผู้เข้ามาร่วมอบรมได้ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป มีบริการอาหารว่าง และอาหารเที่ยง ระหว่างฝึกอบรม

มีตารางอัตราค่าใช้จ่ายบริการที่แน่นอนออกมา..

เปิดบริการในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาคหกรรม วิชาคอมพิวเตอร์ จะได้มีกิจกรรมทำ ได้มีรายได้เสริม และได้เรียนรู้จากของจริง เช่น การเตรียมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในส่วนงานต่างๆ

เพราะถ้าหน่วยงาน หรือองค์กรภาคเอกชนเล็กๆ จะจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสมาชิก จะได้มีสถานที่รองรับ เป็นงานบริการชุมชนที่โรงเรียนมัธยมสามารถช่วยเหลือสังคมได้ เป็นผลงานของโรงเรียน ของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการดูแล และนักเรียนได้ประสบการวิชาชีพจริงๆ

เริ่มต้นจากการอบรมการใช้งาน gotoknow ให้แก่ภาคี สมาชิกเครือข่ายต่างๆ นี้แหละครับ..

ผมขอโยนหินถามทางที่นี่ก่อน ว่าแต่ละท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร เดี๋ยวผมขอเรียบเรียงระบบความคิดอีกทีแล้วจะ เรียนนำเสนอต่อไป..

มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
http://gotoknow.org/mediaforyouth