ความเห็น 28681

ประชุมทีม KM สพท.นนทบุรีเขต 1

naigod
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ไม่ทราบว่าโรงเรียนดังที่กล่าวมาในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนใดพอมีศักยภาพในการให้บริการเรื่องสถานที่จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์บ้างครับ..

คือ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรองรับผู้เข้ามาร่วมอบรมได้ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป มีบริการอาหารว่าง และอาหารเที่ยง ระหว่างฝึกอบรม

มีตารางอัตราค่าใช้จ่ายบริการที่แน่นอนออกมา..

เปิดบริการในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาคหกรรม วิชาคอมพิวเตอร์ จะได้มีกิจกรรมทำ ได้มีรายได้เสริม และได้เรียนรู้จากของจริง เช่น การเตรียมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในส่วนงานต่างๆ

เพราะถ้าหน่วยงาน หรือองค์กรภาคเอกชนเล็กๆ จะจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสมาชิก จะได้มีสถานที่รองรับ เป็นงานบริการชุมชนที่โรงเรียนมัธยมสามารถช่วยเหลือสังคมได้ เป็นผลงานของโรงเรียน ของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการดูแล และนักเรียนได้ประสบการวิชาชีพจริงๆ

เริ่มต้นจากการอบรมการใช้งาน gotoknow ให้แก่ภาคี สมาชิกเครือข่ายต่างๆ นี้แหละครับ..

ผมขอโยนหินถามทางที่นี่ก่อน ว่าแต่ละท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร เดี๋ยวผมขอเรียบเรียงระบบความคิดอีกทีแล้วจะ เรียนนำเสนอต่อไป..

มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
http://gotoknow.org/mediaforyouth