วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้าย... และอาจเป็นวันสุดท้ายที่จะได้มาสอบเพราะจะจบแล้วนะ...ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด.... คิดแล้วน่าใจหาย ใจหนึ่งก็อยากให้ผ่านไปโดยเร็ว ....แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ผ่านไป....ความรู้สึกที่อยู่มา 4 ปี กับความทรงจำดีดีที่เกิดขึ้น กับเพื่อนกับอาจารย์ มันทำให้คิดถึง มหาลัยแห่งนี้มาก.... แต่ยังไง...ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไป..สายน้ำย่อมไม่มีวันไกลย้อนกลับ ... มหาลัยให้อะไรกับเรามากมาย.....ยังไงก็ยังคงเป็นลูกนเรศวรอยู่.