ภูมิพโลภิกษุทรงลาสิกขาในวันที่ 5 พฤศจิกายน รวมเวลาที่ทรงพระผนวชเป็นเวลา 15 วัน
        ทันทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในฉลองพระองค์ชุดเศวตพัสตร์ แต่ไม่ทรงฉลองพระมาลา ประชาชนสตรีจำนวนมากก็เฮโลล้อมหน้าล้อมหลัง เมื่อเสด็จผ่านหญิงสาวผู้หนึ่งที่นั่งพับเพียบราบอยู่ใกล้พระบาท ได้นำดอกไม้มาถวาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับดอกไม้ แต่เหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคิดว่าจะอุบัติก็อุบัติขึ้น สตรีผู้นั้นได้ฉวยโอกาศขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับดอกไม้ คว้าพระหัตถ์มาจูบเสียฟอดใหญ่แล้วกราบพระบาท ซึ่งพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผ่อนตามด้วยสีพระพักต์ที่ยิ้มแย้ม แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไป
        "ตั้งแต่พระองค์ทรงพระผนวช หนูไม่ได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าเลย จะลางานเขาก็ไม่ให้ลา วันนี้เลยหนีงานมา จะขอเฝ้าและจูบพระหัตถ์พระองค์ท่านให้ได้ ถึงจะตายก็ไม่ว่า และแม้ว่าบริษัทจะไล่ออกก็ยอม หนูเลยจูบพระองค์ท่านเสียฟอดใหญ่ แหม...พระหัตถ์ท่านหอมและเย็นดีจังค่ะ"

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา