สรุปผลบุคลากรส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำปี

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลสรุปขณะนี้ทราบผลลำดับ1-5ในกล่มอายุ<35ปี และกลุ่มอายุ>35 ปีแล้วซึ่งปีนี้มีผู้ที่ได้รางวัลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 3 ปีซ้อน 1 คน สรุปรวมว่าปีนี้มีผู้รับรางวัล 11 คน ซึ่งจะมอบในงานมหกรรมคุณภาพเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ

รายงานความคืบหน้าสรุปผลการนับคะแนนบุคลากรส่งเสริมสุขภาพดีเด่นสืบเนื่องจากhttp://www.gotoknow.org/archive/2006/04/06/07/47/17/e22763 วันนี้คณะทำงานตรวจสุขภาพประจำปี 5 ท่านซึ่งประกอบด้วยคุณประอรศิริ คุณวราภรณ์คุณสมจิต คุณฉวีวรรณ และดิฉัน ได้ประชุมสรุปคะแนนบุคลากรส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำปี 2548 ซึ่งปีนี้คัดสรรหลายรอบ รอบรองสุดท้ายเราได้นำผลคะแนนการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มภาระกิจเข้าร่วมพิจารณาด้วยเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ทุกฝ่ายคัดเลือก ซึ่งวันนี้ 8 พค.49 คณะทำงานแต่ละคนได้ให้คะแนนโดยลงลำดับที่1-5ใน 5 คนสุดท้ายใน2กลุ่ม(ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว )หลังจากนั้นนำคะแนนมาบวกกันโดยผู้ที่ได้ลำดับ1,2,3,4,5ได้5,4,3,2,1คะแนนตามลำดับแล้วนำคะแนนของแต่ละคนมารวมกัน ปรากฎว่ากลุ่มอายุ<35ปีมีผ้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 3 คนจึงต้องให้คะแนนใหม่สำหรับกล่มนี้ ผลสรุปขณะนี้ทราบผลลำดับ1-5ในกล่มอายุ<35ปี และกลุ่มอายุ>35 ปีแล้วซึ่งปีนี้มีผู้ที่ได้รางวัลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 3 ปีซ้อน 1 คน(รางวัล 1,000 บาท)สรุปรวมว่าปีนี้มีผู้รับรางวัล 11 คน ซึ่งจะมอบในงานมหกรรมคุณภาพเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ อดใจรอหน่วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)