หมึกไม่ออก

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2526 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นายกสโมสรอาจารย์จะเป็นผู้ดูแลถวายปากกาให้ทรงลงพระปรมาภิไธย แต่ในปีนั้น ดิฉันในฐานะอุปนายกสโมสรอาจารย์ได้รับหน้าที่นี้แทน
        ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนิน เราก็ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่าง อย่างระมัดระวังที่สุด โดยเฉพาะปากกาลองกันหลายครั้งจนมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่
        พอเสด็จฯ มาถึงท่านก็ทรงลงพระปรมาภิไธย ปรากฎว่าทรงจรดปากกาลงไปแล้วแต่ไม่มีหมึกออกมา เราตกใจมาก ไม่รู้จะทำยังไรดี นึกในใจว่าเป็นความบกพร่องที่เราแน่ๆ ที่ลองปากมากไปจนหมึกหมด
        ดิฉันก็เลยถวายกระดาษทิชชูเปล่าที่อยู่ในมือถวายให้ท่าน เพื่อจะให้ท่านทรงเช็ดปากกา แต่ท่านทรงพระเมตตามากเลย สีพระพักต์ท่านที่มองดิฉันเหมือนจะตรัสว่า "ไม่ต้องตกใจ" แล้วก็ทรงนำปากกามาลองที่มือดิฉันที่มีประดาษทิชชู ปรากกฎว่าหมึกออก จากนั้นก็ทรงหันไปลองพระปรมาภิไธยในสมุด
        พอท่านเสด็จพระราชดำเนินไปแล้ว ทุกคนก็รีบเข้ามาดูกระดาษที่ทรงปากกาแผ่นนั้นกันใหญ่ ศาตราจารย์ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ บอกว่า "พี่ๆ ขอหน่อยเถอะพี่ จะเอาไปเป็นมงคล" ก็เลยแบ่งให้อาจารย์ไปส่วนหนึ่ง

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงพระเจริญความเห็น (0)