วันนี้ได้มีโอกาสไปนมัสการหลวงตาพวงพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอิสาน เลยได้ข้อคิดมาฝาก

การแบ่งเงินที่หามาได้ 5 ส่วน   

1. ให้ฝังดิน  หมายถึง ซื้อที่ดิน ปลูกต้นไม้ สร้างอาคารที่อยู่อาศัย ของพวกนี้ยึดติดดินอยู่  นี่เรียกว่าทำเพื่อปัจจุบัน  ส่วนทำเพื่ออนาคตให้ทำบุญให้ทาน

2. ให้ใช้หนี้เก่า  หมายถึงทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ มีกตัญญู กตเวที

3. ให้ใส่ปากงูเห่า  หมายถึงเมียมีรายได้ให้ผัวใช้ด้วย  ผัวมีรายได้ให้เมียใช้ด้วย

4. ให้เขายืม  หมายถึงให้ลูกใช้ขณะที่เขาไม่สามารถมีรายได้

5. ให้ทิ้งลงเหว  หมายถึงเป็นกองทุนใช้จ่ายประจำวัน ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  ท่านว่าท้องลึกกว่าเหว เพราะถ้าถมเหวยังมีวันเต็ม แต่ท้องกินอะไรลงไปก็ไม่เต็ม