เตรียมความพร้อมสำหรับการลปรร. ครั้งแรก

เตรียมความพร้อมและแบ่งงานสำหรับการลปรร.

ช่วง1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบหลักโครงการฯ ( น้องอร สหเวชฯ) ได้ออกหนังสือและเอ๋ยปาก เชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ใน มวล.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2 พร้อมกับแจ้งชื่อตัวแทนหน่วยงาน  หน่วยงานละ 2 คน เพื่อช่วยบริหารและเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ   โดยกำหนดที่จะพบปะพูดคุยและลปรร. เป็นครั้งแรก  ในวันที่ 10 /5/49 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

ดังนั้นในวันนี้ ผมจีงใช้เวลาส่วนใหญ่สำหรับการเตรียมการลปรร.ในวันที่ 10 /5/49  เริ่มจากการเข้าไปดูข้อมูลความเคลื่อนไหว ในเว็บ KM ว่ามีหน่วยงานใหนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมบ้าง  และประสานงานขอข้อมูลจากพี่ต้อย (ผู้ประสานงานโครงการฯจากส่วนพัสดุ) และน้องอร เพิ่มเติม    จากนั้นได้สรุปจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชื่อตัวแทน  และโทรประสานงานไปยังตัวแทนหน่วยงานเพื่อยืนยันการเข้า ลปรร.อีกครั้งหนึ่ง  โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญไปในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง (ได้จัดทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

ในช่วงบ่ายผู้รับผิดชอบ /ประสานงานทั้ง 3 คน (น้องอร   พี่ต้อย และผม) ได้พูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งงานสำหรับการลปรร. ในวันที่ 10  ใช้เวลา 30 นาทีแล้วเสร็จ  ก็แยกย้ายกันไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น ความพร้อมด้านสถานที่  ด้านเอกสาร  ด้านอาหารว่าง /เครื่องดื่ม   ด้านบุคคลและสื่อที่จะนำเสนอ เป็นต้น

หน่วยงานที่แจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2แล้ว   มี  13 หน่วยงาน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1.หน่วยงานที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว ในปี 2548 และดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีที่ 2  มี 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนพัสดุ  ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนกิจการนักศึกษา  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

2.หน่วยงานที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้  จำนวน 8 หน่วยงาน  คือ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ    ส่วนการเจ้าหน้าที่   ส่วนประชาสัมพันธ์  ส่วนอาคารสถานที่  หน่วยพัฒนาองค์กร  งานช่วยนักบริหาร  โครงการสหกิจศึกษาฯ และหน่วยพัฒนาองค์กร

โดยมีอีก 4 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจ คือ ส่วนแผนงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  ส่วนวิเทศสัมพันธ์   และหน่วยตรวจสอบภายใน

 

กำหนดการอย่างคร่าวๆ มีดังนี้

-กิจกรรมสัมพันธ์

-เล่าประสบการณ์ /ความสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  โดยตัวแทนส่วนพัสดุ และส่วนการเงินฯ

-ทำความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ 2

-ประเมินผลกิจกรรมวันนี้ โดยกระบวนการ AAR

    หลังจากนี้ผมจะทยอยนำเอาเรื่องต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27531, เขียน: 08 May 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)