การเลือกตั้ง

  Contact

  ใช้สิทธิเลือกตั้งกันอีกครั้ง อย่าเบื่อ  
ตามที่ได้รับฟังข่าวในเวลา 14.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน  60  วัน  หลังจากวันนี้  ขอให้ทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกับการเลือกตั้งในอีกไม่ช้านี้ เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การเลือกตั้ง

Post ID: 27528, Created: , Updated, 2012-04-15 01:23:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)