การเลือกตั้ง

ใช้สิทธิเลือกตั้งกันอีกครั้ง อย่าเบื่อ
ตามที่ได้รับฟังข่าวในเวลา 14.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน  60  วัน  หลังจากวันนี้  ขอให้ทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกับการเลือกตั้งในอีกไม่ช้านี้ เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเลือกตั้งความเห็น (0)