"สิงประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

      ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาคน KM แก้ปัญหาที่คนภาคอีสานแก้ไขปัญหาไม่ตก ฝนก็แล้ง น้ำในบ่อก็น้อย  วัวควยในทุ่งนาก็ไม่มีหญ้าที่จะกิน สำหรับปัญหาแล้งนี้ ทำให้การเกษตรเป็นปัญหาที่ขาดแคนน้ำ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากยังไม่มีแนวทางในการแก้ไข  และทางฐานการเรียนรู้ของเราได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้และอีกปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือปัญหางบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำเกษตรก็เป็นปัญหาที่เรามีทางออกไว้แล้ว  โดยฐานการเรียนรู้ของเราได้มีแนวความคิดที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรม  โดยทางฐานการเรียนรู้ของเราได้คิดค้นหาวิธีที่จะทำเครื่องดูดน้ำด้วยแรงดูดต่างระดับ คนสมัยโบราณ เรียน “กาลักน้ำ” ตอนนี้ฐานการเรียนรู้ของเราได้ทดลองแล้วความคืบหน้าประมาณ 90 % แล้วตอนนี้ สำหรับเครื่อง “กาลักน้ำ”นี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย  เพราะไม่ใช้น้ำมัน  เหมาะกับงานเกษตรมาก และยังสามารถกลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องนี้ตนทุนต่ำ  พลังงานไม่มีวันหมดจะสร้างเครื่องตัดพลังงานจากฟ้าฝ่า  ในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทดลองเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของกระแสไฟฟ้า
                                     .............พ่อกว้าง  สุวรรณทา...............