ยุทธศาสตร์ความสำเร็จการจัดการความรู้ในองค์กร

ความสำเร็จการจัดการความรู้

หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้ของคนในองค์กร เพื่อจัดการความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้จนประสบความสำเร็จ  ก็คือ บุคลากรในองค์กร  ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรตระหนัก  และ  ร่วมใจ  ร่วมแรง  ร่วมแสดง  และร่วมชื่นชม

บทบาทของนักจัดความรู้ด้าน IT  คือ การประสานและการทำเป็นตัวอย่าง 

สำหรับองค์กรนำร่อง ควรจะต้องดำเนินการเป็นตัวอย่างและต้นแบบ  พบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ และเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ความเห็น (1)

อุษา
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการความรู้ในองค์กร ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นในองค์กร ขอเป็นกำลังใจและเฝ้ามองความสำเร็จของท่าน