บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

KM

มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ กันอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กลุ่มเจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานีความเห็น (0)