โรงแรมหมูคู่โรงแรมสมุนไพร  ภูมิปัญญาจากคนหายโศก

    เพราะปัญหาความแห่งแล้งของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ในดินแดนอีสานใต้  แถบจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ผมได้มีแนวความความคิดว่าจะพึ่งพิงการทำไร่ทำนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย  ผมจึงทดลองเลี้ยงหมูหลายชนิด ทั้งวัว ไก่ ปลา กบ แต่ที่โดดเด่นและสร้างรายได้งดงามมากที่สุดต้อนนี้ก็คือ การเลี้ยงหมู่ครับ เพราะหมูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่จำเป็นต้องดูแลตลอดเวลา  ถ้าอุปกรณ์พร้อง อาหารพร้อม งานแต่ละวันก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาในนาน และสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้  และในตอนนี้ในปัจจุบันคนยังนิยมบริโภคเนื้อหมูกันมาก จึงไม่ต้องกลัวว่าจะขายหมูไม่ได้

จัดการความรู้และสู้ต่อ

         ผมเป็นคนชอบเรียนรู้จึงได้ติดตามปราชญ์ชาวบ้าน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเกษตรกรนักความคิดหลายคน  จนเข้ามาร่วมโครงการจัดการความรู้ระดับชุมชนจึงได้แนวความคิดใหม่ ๆ และประสบการณ์อีกมากมาย

ทำอาหารหมูไว้ใช้เอง ผสมสมุนไพรแก้โรค

                จะช่วยลดต้นทุนจากอาหารสำเร็จของบริษัทที่มีราคาแพง สามารถซื้อวัตถุดิบตามที่ต้องการในราคาถูกได้ เช่น ช่วงไหนมันสำปะหลังราคาถูก  ก็ซื้อมาใช้  หากราคาสูงขึ้น ก็หันไปใช้กากปาล์มน้ำมัน ถั่ว ข้าวโพด  ที่มีราคาไม่แพงมากจนเกินไปครับ....

                          ............พ่อวิจิต จันทรานุวงค์...........