ในที่สุดก็สามารถแปลได้ หลังตามแกะโปรแกม
ขั้นตอนการแปลง
1. สร้างไดเรกเทอรี่สำหรับเก็บก่อน ชื่อ biblio/locale/th_TH
2. คัดลอกแฟ้ม biblio/openbiblio.pot ไ้ปไว้ที่ biblio/locale/th_TH เปลี่ยนชื่อเป็น openbiblio.po (แนะนำให้คัดลอกจาดแฟ้ม biblio/locale/en_US/openbiblio.po เพราะต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศษ)
3. แก้ไขแฟ้ม openbiblio.po ตามใจชอบ
4. compilied ด้วยคำสั่ง  msgfmt -o openbiblio.mo openbiblio.po
5. คัดลอกแฟ้ม openbiblio.mo ไปไว้ที่ biblio/locale/th_TH/LC_MESSAGES
6. แกไข้แฟ้ม biblio/includes/locale.inc ดังนี้
แก้ $locale = setlocale(LC_MESSAGES, $language);
เป็น $locale = setlocale(LC_ALL, $language);
เมื่อต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็ทำตามข้อ 3 -5 ใหม่
ถ้าต้องสร้างภาษาใหม่ก็ทำตามข้อ 1-5