การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ติดต่อ

  กิจกรรมลูกเสือสำรอง  

การแลกปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือสำรอง

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการอบรมสัมมนา     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2549 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองให้เป็นแนวทางเดียวกันของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองโดยนายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทราพร

หมายเลขบันทึก: 27511, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-09 01:34:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสำรอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)