ภาพนี้นิชา ต้องการเน้นจุดเด่นของภาพคือ ขอนแก่น ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนที่ดูภาพมองด้วยเส้นนำสายตาไปยังฉากหลัง ซึ่งถูกวางตำแหน่งของป้าย สถานีรถไฟขอนแก่น ในตำแหน่งจุดตัดเก้าช่อง (แนวนอนสามส่วน แนวตั้งสามส่วน) สังเกตว่า พื้นที่ปูด้วย ตัวหนอน จะลู่นำสายตาไปยังป้ายสถานีรถไฟ นี่คือ แนวคิดของการถ่ายภาพภาพนี้ ต่อไปจะถ่ายภาพสนใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นะค่ะ เพื่อให้ภาพสื่อความหมายได้มากกว่า 1000 คำอย่างเขาว่ากัน เอ้าพี่ ตุมปัง วิจารณ์ต่อเลยเจ้าค่ะ