8 พฤษภาคม 2549(yah)

เข้าร่วมฟัง Present งานของนักศึกษาฝึกงาน

        วันนี้เข้าฟัง Present งานของนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมในการ Present ครั้งนี้  20 คน

คร่าวๆเกี่ยวกับการ Present

      - ชั้น 3 - งานสารบรรณ

       เก็บข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์ เกียวกับจดหมายที่เข้ามาเราจะต้องนำมาเก็บก่อนโดยการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดต่างๆ

       - กลุ่มงานบริการระบบสื่อสาร

       เป็นการทำเว็บ 2 ภาษา  ซึ่งจะมีการใช้ mambo ซึ่งมันจะทำให้เราใช้ระยะเวลาในการทำเว็บน้อยกว่าการที่เราจะมานั่งเขียนเองทั้งหมด

       - กลุ่มงานบริการงานทั่วไป

      ทำเว็บของกลุ่มงานบริการงานทั่วไป  ซึ่งมีการนำ mambo มาใช้ในการทำเว็บเช่นกัน

       - กลุ่มงานวิจัย

      1.  การใช้งาน RSS และการติดตั้ง Planetmatter click!!...

      2. การใช้งาน moodle และการเตรียม e-office   click!!...

      3. ทบทวนกรติดตั้ง moodle แบบต่างๆ   click!!...

      4. Database ของระบบ e-office   click!!...

      5. Grid   click!!...

      7. ระบบ e-office ของหอสมุดคุณหญิงหลง

      8. ตัวอย่าง e-office ของหอสมุดคุณหญิงหลง   click!!...

      9. ตัวอย่างงานวิจัยคณะแพทย์   click!!...

รายละเอียดนอกเหนือจากนี้สามาเปิดอ่านได้จากบล็อกบันทึกการฝึกงาน

AAR  = After Action Report 

      เป็นการเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ในเวลาไม่เกิน 20 นาที ซึ่งเรื่องที่เราจะเปิดใจคุยกันในที่นี้เป็นเรื่องที่เรามาฝึกงานกัน  โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอบคำถามต่อไปนี้

      1. ภาคหวังจะได้อะไรกลับไป

       - ความรู้เรื่องคอมฯ, ประสบการณ์ที่แปลกใหม่, การเขียนเวบ, ได้ลองของจริง, ความรู้อะไรก็ได้, ได้ลองวิชา, จะมาดูรูปแบบการพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรม

      2. สิ่งที่ได้เกินคาด

       - มนุษยสัมพันธ์, ได้ทั้งความรู้ด้านคอมฯและการเงิน, ได้วิธีเขียนเวบด้วยแมมโบ, ได้แถมลินุกซ์และโอเพนซอร์ส, ได้ดูหน้างานจริงล่ม, พี่ๆเอาใจใส่ให้ได้ดูของจริง, ได้ศึกษาภาษา .net

      3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด

       - ฝึกงานน่าจะได้เงิน, ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานต่ำไป

      4. คำแนะนำเพื่อปรับปรุง

       - นักศึกษาฝึกงานมีจำนวนมากไป, บางกลุ่มนักศึกษาฝึกงานมีจำนวนน้อยไป, สถานที่บางกลุ่มคับแคบไป

      5. จะนำความรู้ประสบการณ์นี้ไปทำอะไรต่อ

        - ปรับปรุงใช้กับชีวิตประจำวัน, เอาไปเขียนเวบในอนาคต, เอาไปเป็นแนวทางทำโปรเจก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

โอ้..โห!! เก็บรายละเอียดได้หมดเลย 

สุดยอดๆ