จับจิตด้วยใจ   เครื่องมือ KM ระดับสูง


          KM ยุคที่สาม   ที่เรียกว่า Organic  KM   เน้น “ความรู้” ระดับลึก   ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึก (subconscious) และสูงขึ้นไปในระดับเหนือสำนึก (supra – conscious)    ความสามารถในการ “จัดการความรู้ระดับสูง” เช่นนี้   ต้องการทักษะหลากหลายด้านในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระดับลึกและระดับสูงเช่นนั้น   เรื่องราวดังกล่าวมีอยู่ในหนังสือ “จับจิตด้วยใจ”   โดย นพ. วิธาน  ฐานะวุฑฒ์  เล่มนี้   ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป   ราคา 100 บาท

                                          


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   20 ส.ค.48