พลังน้ำมนต์ Synergy

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา กับการเคลื่อนงานสร้างสุขภาพผ่านชุดโครงการ "สื่อสารสุข" ได้สร้างแรงกระเพื่อนทางสังคมทั้งแนวราบ (ในชุมชน) และ แนวดิ่ง (ในแวดวงนักนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย) โดยวิธีการที่ทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่ามิใช้เพียงรู้จักรูปแบบกืจกรรมประเพณีอย่างผิวเผิน และขยายวงสู่ผู้อื่โดยอิงวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเป็นมนุษย์ที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
พิธีกรรม พิธีการ และประเพณีพื้นบ้านนั้นสร้างสุขภาพได้ เชื่อไหมครับว่าพิธีไหว้ผีปู่ย่าของล้านนาทำให้ลูกหลานรู้กำพืดของตน การรำดาบของปกากญอนอกจากจะสืบสานอัตลักษณ์ ยังมีกระบวนการถ่ายทอดที่แสนจะเป็นธรรมชาติ คือ พี่สอนน้อง ศิษย์เอกช่วยอาจารย์ถ่ายทอดต่อ เหมือนต้นไม้ที่รากลึก ลำต้นใหญ่สูง ออกดอกผล ผลจะกระจายไปงอกงามต่อในที่อื่นได้ถ้าเงื่อนไขอำนวย
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา กับการเคลื่อนงานสร้างสุขภาพผ่านชุดโครงการ "สื่อสารสุข" ได้สร้างแรงกระเพื่อนทางสังคมทั้งแนวราบ (ในชุมชน) และ แนวดิ่ง (ในแวดวงนักนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย) โดยวิธีการที่ทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่ามิใช้เพียงรู้จักรูปแบบกืจกรรมประเพณีอย่างผิวเผิน และขยายวงสู่ผู้อื่โดยอิงวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเป็นมนุษย์ที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ระหว่าง 11 - 12 ส.ค. มีการรวมกลุ่ม "พี่ช่วยน้อง สื่อสารสุข" ที่เชียงใหม่ ผมเสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วม แต่ผู้เข้าร่วมต่างบอกว่าโชคดีที่ได้สัมผัสพลัง Synergy เหมือนที่มีเพียงไม่กี่คนได้เห้นการทดลองระเบิดปรมาณูครั้งแรกที่ลอส อลามอส หลายสัปดาห์ก่อนของจริงจะดิ่งลงฮิโรชิมา ส.ค. 2488
แต่ขณะนี้ทุกคนรับรู้แล้วว่าพลังนั้นมีจริง และมีพลานุภาพมาก
งานนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิด+เกิดปัญญา เห็นผล ดอก ใบ - ต้น - รากและดิน
และยังทราบวิธีรดนำ้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน หรือ การใส่ intervention
รวมถึงการถอนวัชชพืช โดยสร้างสมานฉันท์และกาวใจ เรื่องร้ายใดๆ จึงไม่มี
ธรรมชาติของคลื่นเคลื่อนแผ่นขยายเป็นวง หรือแผ่ทางราบ
แล้วยังขึ้นทางดิ่ง หรือ amplitude ยอดคลื่น
หยดน้ำแห่งพลังการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ย่อมต้องกระเซ็นถูกผู้สนับสนุนทุนและผู้กำหนดนโยบายบ้าง
เหมือนพระคุณเจ้าประพรมน้ำมนต์ เพียงหยดเดียวที่สัมผัสผิวกาย เรายังรู้สึก
บัวปริ่มน้ำบางดอก น้ำมนต์หยดเดียวที่ถูกผิวน้ำ ทำให้ตื่นรู้หรือเกิด ซาโตริ เลยครับ
ผมยังไม่ถึงขั้นปริ่มน้ำหรือใกล้ซาโตริ
จึงต้องตามติดท่านอาจารย์ ดรกาญจนา ท่านจะได้ประพรมน้ำมนต์ให้บ่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมน่านวันนี้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2745, เขียน: 22 Aug 2005 @ 07:40 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 22:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)