KM กับ Creativity


          เมื่อวันที่ 19 ส.ค.48   คุณหมออนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ผอ. พรพ. บอกผมว่า NHS (กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ) มีการประยุกต์ใช้เทคนิค creativity ร่วมกับ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการสุขภาพอังกฤษ   วันนี้ (21 ส.ค.) ผมจึงลองเข้าไปที่ www.nhs.uk แล้วค้นด้วยคำว่า creativity ได้มา 679 hit   มีเรื่องราวของการใช้ธรรมชาติสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง   วงการศึกษาน่าจะเอาใจใส่เรื่องนี้นะครับ


          ผมคิดอยู่นานแล้ว   ว่าฝรั่งเขาคิดเครื่องมือด้านการจัดการ (management) ออกมาเป็นระลอก   KM เป็นระลอกหลัง ๆ   น่าจะมีระลอกหลัง KM อีก   ก็มาเจอ creativity นี่แหละ   ซึ่งก็เท่ากับเอาเรื่องเก่ามา repackage ใหม่   คนที่มีชื่อเสียงมากด้านนี้เป็นหมอชื่อ Edward de Bono   ปรากฏว่า NHS เขาขอให้ de Bono เข้ามาช่วยเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา   คิดเอา creativity มาเป็นเครื่องมือใหม่ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริหารสุขภาพของอังกฤษ


          ค้นไปค้นมา   พบโครงการริเริ่มใหม่ ๆ มากมาย   โครงการหนึ่งชื่อ INtheKNOW : Innovation + Knowledge Group (www.modern.nhs.uk/InnovationandKnowledgeGroup/23151/Multiz.pdf) บอกว่าเขาทำงาน 4 ขั้นตอนคือ innovate,  spread,  support และ sustain


          นี่คือเรื่องคิดใหม่ทำใหม่นั่นเอง


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    19 ส.ค.48