KM นอกตำรา

KM นอกตำรา


          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.48   เราประชุมจับภาพ KM กับทีมประชาสัมพันธ์   เรื่องที่คุณตุ่ม (ศศิธร  อบกลิ่น) และคุณธวัชเล่าและประทับใจผมมากเรื่องหนึ่งคือ   KM ในบริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น   ซึ่งคุณรัตนา  กลั่นแก้ว  รองผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารงานคุณภาพ   สำนักนโยบายธุรกิจ   และคุณวิมลมาศ  บุษบก   รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานนโยบายบอกว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการทำ KM   มีแต่กิจกรรมมด   มีการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ant (ผู้บริหาร) กับ baby ant (พนักงาน) ผ่านการกรอกแบบฟอร์มที่ระบุว่า   ในการปฏิบัติงานช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาตนเผชิญปัญหาอะไร   และได้แก้ไขอย่างไร    หรือมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างไร   โดยมีเงื่อนไขว่าในรอบ 3 เดือนทุกคนต้องส่ง 1 เรื่อง   แล้วผู้บริหารก็เอามาเลือกเรื่องดี ๆ นำมาจัดทำวีซีดีโดยให้ทีมของพนักงานที่เสนอเรื่องนั้นเองเป็นตัวแสดง   ส่งวีซีดีไปให้ทุกสาขา (3,000 สาขา) ทั่วประเทศดูและใช้ในการอบรมพนักงานในวาระต่าง ๆ ด้วย


          นี่ไงครับ KM นอกตำรา   สำหรับผมนี่คือ “สุดยอด KM”   แม้ว่า “คุณกิจ” จะไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยตรง   ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน VCD (IT)    ที่สำคัญคือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามระดับงาน   คือจากพนักงานสู่ผู้บริหาร   เป็นวิธีง่าย ๆ ให้ผู้บริหารได้รับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน


          เรากำลังเสาะหาไอเดียดี ๆ แบบนี้ในการประยุกต์ใช้ KM ในบริบทต่าง ๆ    ใครมีตัวอย่างดี ๆ กรุณาบอก สคส. ด้วยนะครับ
                                                                                     
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    19 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)