แนะนำหนังสือที่เขียนโดยนักจัดการความรู้

แนะนำหนังสือที่เขียนโดยนักจัดการความรู้


          คุณประไพ  ทองเชิญ   ในสายตาของผมเธอเป็นนักจัดการความรู้ด้านผ้าทอพื้นบ้าน   เธอเป็นนักกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับความรู้ในการผลิตผ้าทอพื้นบ้านในหลายแง่มุมหลายมิติ


          ผมเคยยุให้เธอเขียนเล่าเรื่องราวของผ้าทอพื้นบ้าน   แล้ว สคส. จะเอามาพิมพ์ให้   เป็นคำยุยงของคนเขลา   ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเธอกำลังทำวิจัยให้ สกว. ท้องถิ่น   ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เขียนหนังสืออยู่แล้ว


          เมื่อผมได้รับหนังสือเล่มนี้จาก สกว.   ผมจึงรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ผมอยากเห็น   ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ของคุณประไพ   ผมเชื่อว่าเธอยังจะเรียนรู้เรื่องผ้าทอพื้นบ้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

                                              


          หนังสือเล่มนี้หนา 137 หน้า  ราคา 170 บาท   มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         19 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)