เวทีจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน 4 พ.ค. 2549 (Blog)

ICT เป็นเครื่องมือที่จะทำให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือการจัดการความรู้ อาศัยจินตนาการและเป้าหมายที่ชัดเจน และจินตนาการเป็นสิ่งที่ ไอสไตน์ พูดไว้ เกี่ยวกับความรู้ ความรู้มาทีหลัง อาศัยเป้าหมายกับจินตนาการก็หมายความว่าเราต้องอาศัยจินตนาการว่าเราทำเรื่องนี้เพื่ออะไร และเราต้องอาศัยจินตนาการว่าเราจะต้องทำได้ เราสามารถทำให้เป็นจริงได้ ความรู้มาทีหลังเป็นเพียงเทคนิคการจัดการ ICTก็เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้การจัดการความรู้ของเราไหล เชื่อมโยงกันทั้ง 23 อำเภอ เพราะโครงการเราเป็นโครงการที่ใหญ่ ทั้งจังหวัด เพราะหากรอเฉพาะพบปะกัน (F2F) อย่างเดียวไม่พอเพียง เราต้องใช้เครื่องมือซึ่งตอนนี้ไปไกลมาก ทั้งโทรศัพท์ Fax Blog ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากตอนนี้ Blog คือช่องทางสื่อสารที่เกิดรวดเร็วมาก เช่น อินเตอร์เน็ต ที่ใช้ในการบันทึกเรื่องราวที่เราต้องบอกเล่าเรื่องราวที่เราไปทำมา เหมือนกับไดอารี สามารถทำได้ง่ายมาก ใช้ง่าย และทำให้สื่อสารและสามารถบอกเล่าเรื่องที่เราไปทำในแต่ละอำเภอของท่านที่ทีมงาน 3 ท่านมาเข้าร่วมประชุม และจะมีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้ามาเข้าร่วมในอำเภอ ของทีมวิชาการทีมงานกลาง กศน. แล้วแต่ใครจะเปิดก็ได้ คือใครเป็นสมาชิกก็ได้ ทุกคนสามารถเปิด Blog ได้ เป็นเว็บไซด์บริการของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ ตอนนี้ทางทีม กศน. พช. เปิดแล้ว แต่เราพยายามที่จะเอาเข้าสู่ระบบเพื่อให้แต่ละอำเภอมีบล๊อกของเรื่องราวอย่างละบล๊อก เป็น Blog การจัดการความรู้ท่าศาลา นบพิตำ ทุกอำเภอมีขึ้นมา แล้วสิ่งที่เราลงไปทำก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวได้หมดเลย หากต้องการที่จะกระตุ้นในตำบลท่านก็อาจจะให้ทีม 3 คนนี้ เปิดบล๊อกขึ้นมาของแต่ละตำบลเป็นการซ้อนมาอีกชั้นหนึ่ง ก็หมายความว่าจะมีบล๊อกในแต่ละอำเภอทั้ง 23 อำเภอ จัดการความรู้เมืองนคร เปรียบเสมือนเครือข่ายจะมีสมาชิกเครือข่ายทั้ง 23 อำเภอเกิดขึ้นแล้วในบล๊อกอำเภอของท่านเอกไปลิงค์มาต่อ มี Blog ตำบล 2 ชั้นขึ้นเป็นโครงข่าย ICT ที่จะมาช่วยเสริมการจัดการความรู้ ที่เราแลกเปลี่ยนเพื่อพบปะกัน หากที่นบพิตำทำกิจกรรมอะไรผมก็สามารถดูจาก Blog ได้ พี่ประมวลไปเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรไว้เขียนเข้ามาเล่า ท่านผู้ว่าก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเกิดกิจกรรมอะไรขึ้นมาที่ช้างกลางก็เข้ามาดูได้ ต้องการแลกเปลี่ยนอะไรก็เขียนเข้ามาคุยได้ ของท่านผู้ว่าก็เปิดไว้แล้วต่อไปท่านจะเขียนเรื่องราวเข้ามาคุยกัน ก็จะมีตัวอย่างของ Blog ให้ดูเราจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง Blog และเราก็จะฝันว่าต่อไปทั้ง 165 ตำบลจะต้องมี Blog ของตำบล อบต. ก็ต้องมี Internet อยู่แล้ว ก็สามารถเปิดได้เลย เรื่องราวการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงก็สามารถถ่ายทอดได้เลย ทั้งจังหวัดอย่างรวดเร็วด้วย วันนี้เราเพียงแต่แนะนำให้เห็นหน้าตาของ Blog ซึ่งเราจะมีงานปฏิบัติการและก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมา เรื่องราวของเรื่องที่ผมมาถ่ายทอด 2 เรื่องช่วงเช้าก็คงมีแค่นี้ สำหรับ Blog ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปทำแล้วค่อยมาเล่า

Nato คือ No Action Talk Only ซึ่งเป็นวงวิชาการจะเป็นแบบที่คุยกันอยู่แต่ข้างบน โดยไม่ลงมือปฏิบัติ แต่ของเราคือ KM จะต้องเอาความรู้ที่เราไม่ทำมาเขียนเล่าเป็นเรื่องราว ทำก็จะเจอว่าเกิดอะไรบ้าง และก็จะเกิดความรู้ ทำและเอาเรื่องที่ทำมาพูดและก็ลงไปทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)