แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเมิองแปง

โรงเรียนบ้านเมืองแปง   118   หมู่1  ตำบลเมืองแปง   อำเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพทื 053693301   โทรสาร  053693241

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านเมืองแปงความเห็น (0)