1. แนะนำความรู้ที่ได้รับ

2. จัดสร้างความรู้สู่บล้อก