สะพานลอยอลังการข่าวคนทำดีวันนี้... ผู้เขียนขอนำเรื่อง “อลังการ สะพานลอย” มาเล่าสู่กันฟัง สะพานลอยนี้ปิดชื่อ “กรมทางหลวง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน” ไว้บนสะพาน

ผู้เขียนเข้าใจว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนน่าจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสะพานลอยอลังการ ให้มีทั้งพระเจดีย์ ลายเมฆ และสิงห์ประดับบันไดทางขึ้น เนื่องจากไม่พบสะพานลอยแบบนี้ที่อื่นเลยแม้แต่แห่งเดียว

ลายเมฆประดับพระเจดีย์นี้... เมื่อมองไกลๆ จะดูคล้ายกับพระเจดีย์ลอยอยู่บนฟ้าทีเดียว ผู้เขียนเชื่อว่า สะพานลอยแห่งนี้น่าจะเป็นสะพานลอยที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

ผู้เขียนทนเก็บเรื่องคนทำดีนี้ไว้ในใจไม่ไหว จึงขอนำมาลง “ข่าวคนทำดี” ไว้เป็นแบบอย่าง... สาธุ สาธุ สาธุ

ที่มา:

  • ขอขอบคุณ > กรมทางหลวง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.
  • ขอขอบคุณ > สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
  • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you