สิ่งละพันอันละน้อย

วันนี้ถึงที่ทำงานจัดเก็บเอกสารที่ผู้ตรวจมาตรวจเมื่อวานเรียบร้อยก็อดมิได้ที่จะเข้ามาในบล็อก ข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่จัดเก็บภาษีไม่บอกใครก็ทราบแล้วนะคะว่าอยู่หน่วยงานใด ที่คณะผู้ตรวจมาตรวจก็มีการวัดประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก็มีผลกับภาพรวมของทั้งจังหวัด ส่วนการจัดการความรู้ในองค์กรนะคะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่มีการใช้ระบบITค่อนข้างเต็มรูปแบบมีทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตซึ่งสามารถปฏิบัติงานบนระบบได้ทุกฝ่ายทุกงาน มีการลิงค์หาข้อมูล หรือสามารถหาความรู้ระเบียบและข้อบังคับได้จะระบบ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น ทั่วประเทศสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสารได้พร้อมกันสามารถเริ่มงานใหม่ ๆ หรือปฏิบัติได้พร้อมกันทันกำหนดเวลา และสามารถทราบข้อมูลได้ทั่วประเทศ ใครมีนโยบายหรือความคิดใหม่ก็จะกระจายความรู้ให้กันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับงานก็สามารถสอบถามได้บนระบบใครมีปัญหาอะไรก็สามารถใช้แนวทางในการแก้ไขไปในแนวเดียวกันได้แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างในบางกรณี คือบางวันระบบก็เข้าไม่ได้ หรือเข้าได้แต่การสืบค้นข้อมูลก็ช้า(เป็นบางวัน) และข้อจำกัดอีกอย่างก็คือหากผู้ที่อยู่นาน ๆ แล้วใช้คอมฯไม่เป็นก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายก็สร้างความอึดอัดใจให้กับคนรุ่นเก่าบางคนที่ปรับตัวได้ไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)