เหลียวหลังแลหน้าการจัดการศึกษาศิลาทอง

การบริหารโรงเรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ สกศ.  มีความคิดว่าข้าพเจ้าน่าจะพูดคุยความสำเร็จของโรงเรียนที่ข้าพเจ้าดำเนินการโดยใช้ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์อันนำไปสู่ความสำเร็จนั้น  ได้จากการร่วมคิดร่วมทำ  ปรับ  พัฒนา  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ถึง 2548  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 2  ครั้ง ต่อเนื่องกัน  คือในปี 2543 และ 2547  ยุทธศาสตร์ที่ข้าพเจ้าใช้ในช่วงแรกตั้งโรงเรียน เน้น  การพัฒนาคน  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  การประสานชุมชน เป็นส่วนแรก  จากนั้นจึง พัฒนาการจัดการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร 

             ถ้าจะถามถึงข้อจำกัดทางการบริหาร  มีมากมาย  แต่ด้วยความมุ่งมั่น   ตั้งใจ  เราก็พยายามบริหารจัดการในท่ามกลางความขาดแคลน  เราสอนให้นักเรียน  ประหยัด  รับผิดชอบ  รักท้องถิ่น  จึงทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษา  เพราะทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน (โดยการนำความคิด ของข้าพเจ้า) ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจที่ทุกคนต้องช่วยกัน  ดูแล  พัฒนา  ข้าพเจ้าและโรงเรียน  ที่โชคดี  มีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  แกนนำชุมชนให้การสนับสนุน  มีครูอยู่ในวัยทำงาน  ถึงแม้ว่าจะต้องสอนงานกันบ้าง  แต่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง  เรียนรู้  มีความขยัน  มีความเป็นพี่  เป็นน้อง  ข้าพเจ้าคิดว่าฉบับน่าจะเล่าเรื่องโรงเรียนเป็นระยะ ให้เครือข่ายทราบ  ถ้าใครอยากถามอะไร ติดต่อได้นะครับ  ที่  [email protected]

ประยงค์   แก่นลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรความเห็น (2)

วิจารณ์ พานิช
IP: xxx.115.6.17
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ประยงค์กรุณาเล่าเรื่องผลงานที่ภูมิใจที่สุดได้ไหมครับ

วิจารณ์

http://thaikm.gotoknow.org

ธวัช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์อย่าลืม  เก็บเรื่องเล่าเล็กๆ  ในโรงเรียนอาจารย์  มาฝากบนพื้นที่นี้เรื่อยๆนะครับ   จะติดตามเป็นแฟนคลับ   ครับ

ขอบคุณ